Dostawcy / Partnerzy salonu meblowego w Gdańsku

Zapraszamy na strony internetowe naszych dostawców, gdzie znajdą Państwo bardzo szeroką ofertę: 
 
www.camelgroup.com         www.cayadesign.com           www.zakor.pl            www.mcakcent.pl      www.jej.it             www.fargomeble.pl
www.unimebel.pl                 www.aek.pl                  www.halexmeble.pl        www.bizzarto.com

                         

 

                                              

                                                                           

​                        ​                         

Prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług (TAX FREE FOR TOURISTS), zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.